Acte de inființare

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Electroputere, nr. 2, Judeţul Dolj, România, a fost înfiinţată în anul 2013 de către Asociaţia Mari Help Craiova, organizaţie neguvernamentală non-profit,  ca unitate de învăţământ preuniversitar particular cu nivelul de învăţământ: 5 “postliceal”, domeniul: “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale: “asistent medical generalist” şi ”asistent medical de farmacie”.

 Şcoala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova, persoană juridică de drept privat şi de interes public, legal reprezentată prin doamna Maricica Giubelan-Fotescu, în calitate de Manager, face parte din reţeaua naţională de învăţământ, începând cu anul şcolar 2013-2014.

 Actul de înfiinţare al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova îl constituie Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 5501 din 15.11.2013 privind acordarea autorizării de funcţionare pentru nivelul de învăţământ: 5 “postliceal”, domeniul: “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale: “asistent medical generalist” şi ”asistent medical de farmacie”, limba de predare: “română”, forma de învăţământ: “cu frecvenţă (zi)”.

 Şcoala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova a fost înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi a obţinut Certificatul de Înregistrare Fiscală seria A nr. 0797556 prin care i s-a atribuit Codul de înregistrare fiscală cu nr. 32256482 / 18.09.2013.