Slider

Mesajul managerului

Mesajul managerului

News, Slider
ȘCOALA POSTLICEALĂ DE STUDII SANITARE “QUEEN ELIZABETH” CRAIOVA îşi propune să aplice soluţii inovative în domeniul dezvoltării durabile a sănătăţii, educaţiei şi formării profesionale şi transferul acestora dintr-o ţară către altele, punând accentul pe capitalul uman şi schimbul de bune practici. Preocupările noastre sunt îndreptate pentru creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei la standarde de calitate generate de integrarea europeană a României, în vederea pregătirii resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, capabile să se  integreze pe piaţa muncii, precum şi desfăşurarea activităţilor care sprijină dezvoltarea politicilor cooperării şi mobilităţii transnaţionale. Activităţile de consultare, instruire şi conştientizare a publicului privind educaţia, în

Absolvire

Menu, Slider
METODOLOGIA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE 2019 Extras din Ordinul Ministrului Educației Naționale, Nr. 5005/ 2 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal  Metodologia cuprinde normele de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal.  La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții care au finalizat studiile în anul în care se susține examenul de certificare, precum și absolvenții din promoțiile anterioare.  Înscrierea candidaților care au finalizat cursurile învățământului postliceal particular sau ale învățământului postliceal de stat finanțat de solicitanți, per