Despre noi

Bine ați venit la

 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova

 

 

Școala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova este o școala europeană care oferă o educație de calitate, corespunzătoare nevoilor de schimbare ale societății și beneficiarilor ei capabili să răspundă cerințelor pieței forței de muncă din Uniunea Europeană.

Profesia de Asistent Medical, calificarea “Asistent Medical Generalist” , acreditata de Ministerul Educației si Ceretarii, în care noi îți propunem să te pregătești, îți oferă posibilități de angajare atât în țară, cât și în străinătate. 

Școala noastră este persoană juridică de drept privat şi de interes public, înfiinţată în baza Ordinului M.E.N. nr. 5501 / 2013, având ca obiect şcolarizarea pentru învăţământ preuniversitar postliceal particular, nivel 5 postliceal, domeniul ”sănătate şi asistenţă pedagogică”, specializarea / calificarea profesională ”asistent medical generalist”.

La Școala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova se pot înscrie absolvenții de liceu CU sau FĂRĂ diploma de bacalaureat, fără limită de vârstă, conform prevederilor LEGII EDUCAȚIEI NAȚIONALE, nr. 1/2011, Art.44, aliniatul (9).

Lucrăm în parteneriat și în colaborare cu instituții din țară și străinătate pentru realizarea unei formări profesionale la nivelul standardelor europene de pregătire și a îmbunătăți bunăstarea asistenților medicali și a sănătății populațiilor de pretutindeni, precum și de a promova respectul pentru valorile culturale, obiceiurile și credințele spirituale.

Școala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova se asigură că învățarea elevilor este cea mai bună pe care o poate avea o curriculă inovatoare pentru a produce absolvenților cunoștințele și abilitățile necesare domeniului sănătății, acum și în viitor.

Durata de şcolarizare este de 3 (trei) ani.

Studiile şcolii postliceale se încheie cu un examen de absolvire care constă în probe scrise, orale şi practice, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale.

În urma susținerii și promovării examenului de certificare absolvenții primesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.

Certificatul de absolvire este eligibil internațional ! 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova are toate drepturile conferite de legislaţia în vigoare aplicabilă în sistemul educaţional, precum şi cele conferite entităţilor de drept privat fără scop patrimonial şi de interes public de către statul român şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

Drepturile elevilor noștri sunt respectate și protejate, inclusiv dreptul de a fi pregătiți din punct de vedere educațional pentru o carieră profesională remarcabilă. 

Oferim facilități de predare de ultimă oră.

Elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte ţări ale Uniunii Europene (calificarea Asistent Medical Generalist este recunoscută de Uniunea Europeană prin Directiva 2005/36/CE (AnexaV), text cu relevanţă pentru SEE 2008/C 322/03).

În plus, contractele de parteneriat încheiate de școala noastră permit elevilor  să realizeze o serie de activități practice de învățare și activități simulatoare de experiență.

Elevii sunt pregătiți clinic, sub îndrumarea instructorilor de practică, prin stagii practice în spitalele publice și private și organizațiile partenere de servicii medicale, din țară și străinătate.

Școala dispune de un grup remarcabil de cadre didactice, care au un angajament puternic față de excelența în predare și învățare și se străduiesc să ofere educație de cea mai bună calitate asistenților medicali în întreaga gamă de programe școlare pe care le oferim. 

Personalul nostru se angajează să asigure cea mai înaltă calitate a serviciilor de sănătate și se implică activ în perfecționarea pregătirii profesionale pentru a genera noi cunoștințe pentru a-și susține predarea.

Școala noastră asigură absolvenților, prin intermediul partenerilor externi  (WORK EXPERIENCE Ltd. și Focus Care AS ), cele mai bune locuri de muncă pentru asistenții medicali în Marea Britanie și Norvegia, în funcţie de cerinţele, experienţa şi de aptitudinile pe care le au.

Suntem foarte mândri de reputația și realizările noastre în pregătirea unor asistenți medicali, profesional excepționali, calificați pentru a răspunde nevoilor de sănătate ale indivizilor și comunităților, atât la nivel național cât și internațional.

Vă invităm să explorați site-ul nostru și să aflați mai multe despre Școala noastră și programele noastre.

Cu respect,

Manager
Prof. Maricica Giubelan-Fotescu

 Standardul nostru este EXCELENȚA !