Documente

Documentele școlii respectă Constituţia României şi au fost elaborate în baza prevederilor următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din10 ianuarie 2011, Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 225 din 31.03.2011, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4925/2005, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29.09.2005,  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, Legea nr.87/2006 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 13.04.2006, Ordinul Ministrului Educației Naționale, nr 3027/ 08.01.2018, Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului nr. 4607/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 29 iunie 2012, Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului nr. 6152/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 22 noiembrie 2012, ordine, notificări şi alte acte normative ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale altor ministere ale căror prevederi sunt aplicabile în sistemul educaţional, Statutul Asociaţiei MARI HELP Craiova, Încheierea nr. 179 din 16.10.2012 stată în dosarul nr. 23852 / 215 / 2012 al Judecătoriei Craiova şi Încheierea nr. 208 din 20 noiembrie 2012, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 30585 / 215 / 2012.

Aici puteti vizualiza Planul de Actiune al Scolii (PAS) PAS_2018-2023

Aici puteti vizualiza Raportului anual de evaluare internă (RAEI)
RAEI 2017-2018

RAEI_CRAIOVA_2018_2019

Aici puteti vizualiza Planul de scolarizare  pentru anul scolar 2019-2020 PLAN SCOLARIZARE 2019 – 2020

Aici puteti vizualiza Planul de scolarizare 2018-2019 Plan scolarizare 2018-2019

Regulament_intern_Scoala_Postliceala_de_Studii_Sanitare_Queen_Elizabeth_Craiova

Regulamentul CEAC CRAIOVA 2018

Organigrama 2018-2019 CRAIOVA