Curriculum AMF

La calificarea profesională Asistent medical de farmacie, pe parcursul celor trei ani de studiu, veți parcurge 31 de module, conform Curriculumului aprobat prin OMEdCTnr. 5042 din 27.09.2005 (revizuit în 2007).

Asistentul medical de farmacie este cel care:

·         Organizează spaţiul de muncă şi activităţile specifice necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor sanitare;
·         Asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi a produselor farmaceutice;
·         Se preocupă de promovarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice, igienico-cosmetice şi lărgirea sferei de desfacere a acestora;
·         Eliberează medicamente (cu excepţia medicamentelor cu regim special), produse galenice, materiale sanitare conform documentelor de primire (facturi fiscale) şi documentelor de eliberare (reţete, foi de condică);
·         Verifică documentele de eliberare să fie completate corespunzător şi să conţină parafa şi semnătura medicului prescriptor, inclusiv parafa şi semnătura medicului şef de secţie;
·         Participă alături de farmacist la pregătirea unor preparate galenice;
·         Verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor;
·         Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate;
·         Utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotarea farmaciei;
·         Operează în calculator documente de primire (facturi fiscale) şi documente de eliberare a medicamentelor şi materialelor sanitare conform programului agreat de instituţie, CASMB, CNAS, unde instituţia are relaţii contractuale;
·         Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplină şi ţinută.

 Asistentul medical de farmacie lucrează în:

·         Farmacii de stat;
·         Farmacii particulare;
·         Laboratoare şi farmacii din cadrul spitalelor şi clinicilor particulare;
·         Fabrici de medicamente;
·         Depozite de medicamente;
·         Centre de distribuţie a medicamentelor;
·         Laboratoare galenice;
·         Poate fi titular de punct farmaceutic de tip plafar sau drogherie.

Durata cursurilor este de 3 ani, studii de zi.

Studiile cuprind instruire teoretică şi practică.

Instruirea teoretică se desfăşoară la sediul şcolii noastre, locaţie care dispune de săli de curs şi demonstraţii, de laborator farmacie, bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate, cabinet de informatică conectat la Internet.

Unităţi de competenţă:

1.    Comunicare profesională
2.    Comunicare profesională în limba modernă
3.    Managementul calităţii
4.    Managementul proiectelor
5.    Tehnologia informaţiei şi comunicării
6.    Elemente de botanica
7.    Noţiuni de anatomie şi fiziologie umană
8.    Noţiuni de virusologie, bacteriologie şi parazitologie
9.    Propedeutica farmaceutică şi operaţii generale în practică farmaceutica
10.  Noţiuni de semiologie medicală   
11.  Farmacognozie generală
12.  Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene
13.  Chimia compuşilor anorganici farmaceutici                     
14.  Elemente de organizare sanitară şi farmaceutica
15.  Farmacologie generală
16.  Biochimie
17.  Farmacognozie specială
18.  Farmacoterapie
19.  Forme farmaceutice sterile
20.  Marketing în domeniul farmaceutic
21.  Chimia compuşilor cu acţiune asupra sistemului nervos central
22.  Fitoterapie
23.  Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogen
24.  Apiterapie
25.  Forme farmaceutice solide – pulberi şi pilule
26.  Farmacotoxicologie
27.  Chimia compuşilor farmaceutici cu acţiuni fiziologice diverse
28.  Noţiuni de psihologie, etică şi deontologie farmaceutică
29.  Managementul financiar farmaceutic şi legislaţie
30.  Forme farmaceutice solide – comprimate şi drajeuri
31.  Preparate dermo-cosmetice şi de igienă.

Instruirea practică se desfăşoară în farmacii, pe baza contractelor încheiate între şcoala noastră şi acestea.