Curriculum AMG

Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională Asistent medical generalist  veți parcurge modulele din Curriculum aprobat prin OMEdCT nr.2713 din 29.11.2007, referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal.

Asistentul medical generalist este cel care:

·         Oferă îngrijiri medicale bolnavilor.
·         Monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta şi activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea şi înregistrarea progreselor etc.).
·         Administrează tratamente şi medicamente la indicaţiile medicilor.
·         Pregăteşte bolnavii pentru examinare.
·         Dezvoltă şi coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii şi infirmierii etc.

Asistentul medical generalist lucrează în ţară şi în străinătate în:

·         Spitale de stat;
·         Spitale particulare;
·         Policlinici private;
·         Cabinete medicale din cadrul unităților de învățământ, agenților economici și altor persoane juridice;
·         Cabinete medicale individuale/private;
·         Centre de recuperare din staţiuni;
·         Cabinete proprii.

·        Durata cursurilor este de 3 ani, cu frecvență(zi).

·        Studiile de zi sunt autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Hotărârea A.R.A.C.I.P. nr. 13/27.05.2013.

Studiile cuprind instruire teoretică şi practică.

Instruirea teoretică se desfăşoară la sediul şcolii noastre, locaţie care dispune de săli de curs şi demonstraţii, Sala de nursing “Florence Nightingale“ , cabinet de Anatomie, bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate, cabinet de informatică conectat la Internet.


În anul I de studiu veți parcurge următoarele module:

Modulul 1       Elemente de statistică și informatică medicală
Modulul 2       Embriologie și genetică
Modulul 3       Anatomia și fiziologia omului
Modulul 4       Microbiologie, virusologie, parazitologie
Modulul 5       Biochimie
Modulul 6       Psihologie generală și medicală
Modulul 7       Sociologie și antropologie
Modulul 8       Biofizică și imagistică medicală
Modulul 9       Farmacologie
Modulul 10      Leadership și comunicare profesională
Modulul 11      Semiologie medicală
Modulul 12      Educație pentru sănătate
Modulul 13      Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor
Modulul 14      Nursing general 1
Modulul 15      Nursing general 2

Anul I de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:

Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I 14 săptămâni 7 săptămâni
II 14 săptămâni 7 săptămâni

În anul II de studiu veți parcurge modulele 19-38, astfel:
Modulul 19      Comunicare în limba modernă
Modulul 20      Management și legislație sanitară
Modulul 21      Epidemiologie și sănătate publică
Modulul 22      Principii de bază ale cercetării
Modulul 23      Pneumologie și nursing specific
Modulul 24      Cardiologie și nursing în cardiologie
Modulul 25      Gastroenterologie și nursing în gastroenterologie
Modulul 26      Nefrologie, urologie și nursing în afecţiunile renale
Modulul 27      Chirurgie generală şi nursing în chirurgie generală
Modulul 28      Chirurgie toracică, cardiovasculară și nursing specific
Modulul 29      ORL și nursing ORL
Modulul 30      Oftalmologie și nursing în oftalmologie
Modulul 31      Hematologie și nursing în hematologie
Modulul 32      Ortopedie, traumatologie și nursing specific
Modulul 33      Reumatologie și nursing în reumatologie
Modulul 34      Dermato-venerologie și nursing specific
Modulul 35      Boli infecto-contagioase și nursing specific
Modulul 36      Endocrinologie și nursing în endocrinologie
Modulul 37      Boli metabolice, de nutriție și nursing specific
Modulul 38      Nutriție și dietetică

Anul II de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:

Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I 12 săptămâni 9 săptămâni
II 12 săptămâni 9 săptămâni

 În anul III de studiu veți parcurge modulele 39- 56, astfel:
Modulul 39      Managementul proiectelor de sănătate
Modulul 40      Calitatea serviciilor de nursing
Modulul 41      Deontologie şi etică profesională
Modulul 42      Psihologie medicală
Modulul 43      Pedagogie
Modulul 44      Cercetare în nursing
Modulul 45      Ginecologie şi nursing în ginecologie
Modulul 46      Obstetrică şi nursing în obstetrică
Modulul 47      Puericultură, pediatrie şi nursing specific
Modulul 48      Neurologie şi nursing în neurologie
Modulul 49      Psihiatrie şi nursing în psihiatrie
Modulul 50      Anestezie – terapie intensivă şi  nursing specific
Modulul 51      Conduita în urgenţe medico-chirurgicale
Modulul 52      Gerontologie, geriatrie şi nursing specific
Modulul 53      Oncologie şi  nursing în oncologie
Modulul 54      Îngrijiri paliative
Modulul 55      Nursing comunitar
Modulul 56      Îngrijiri la domiciliu

Anul III de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre

Semestrul Învățământ teoretic și tehnic Învățământ clinic
I 12 săptămâni 9 săptămâni
II 12 săptămâni 9 săptămâni

Instruirea practică se desfăşoară în spitale, pe baza contractelor de colaborare încheiate între școala noastră și acestea.

În spitale elevii sunt repartizaţi pe secţii şi sunt îndrumaţi de instructorii de practică ai şcolii sub supravegherea şi îndrumarea asistentelor şefe din fiecare secţie.