Jurământul profesional

Legământul lui Florence Nightingale

          “Mă leg cu trup şi suflet, în faţa lui Dumnezeu şi faţă de această adunare, că-mi voi petrece viaţa în cinste şi că voi practica profesiunea mea cu loialitate.   
          Mă voi feri de tot ceea ce este rău şi dăunător şi nu voi întrebuinţa şi nu voi da cu bună ştiinţă vreun leac vătămător. 
          Voi face tot ce stă în putinţa mea spre a păstra şi a ridica drapelul profesiunii mele şi voi ţine în taină tot ceea ce mi se va încredinţa, precum şi tot ce voi afla din treburile familiale în timpul profesiunii mele.   
          Mă voi devota celor pe care îi îngrijesc.”

 FLORENCE NIGHTINGALE

 

Jurământul Profesional

La primirea în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistentul medical generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical vor depune următorul jurământ:

    „În numele Vieţii şi al Onoarei,
jur
să îmi exercit profesia cu demnitate,
să respect fiinţa umană şi drepturile sale
şi să păstrez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.
Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!”