Inscriere

Condiții înscriere:

  • Înscrieri pentru absolvenții de liceu, CU sau FĂRĂ diploma de bacalaureat / fără limită de vârstă, conform prevederilor LEGII EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011, Art.44, aliniatul (9). Contractul educational poate fi vizualizat aici.

 

In perioada de carantina pentru COVID19 inscrierile se pot face si online, prin email la school_queen_elizabeth@yahoo.com, in attach cu Cererea inscriere in format pdf/imagine.

Confirmarea locului se face în momentul achitării primei rate din taxa de școlarizare !

Pentru depunere dosare și achitare taxe este necesar a se efectua o programare telefonică la numărul  0762 64 11 23.

Acte necesare înscriere:

 •  Fișa de înscriere (se obține de la sediul școlii – Secretariat, în momentul înscrierii și se completează pe loc);
 •  Diploma bacalaureat sau Certificat de absolvire a 12 clase pentru absolvenții de liceu Fără diploma de bacalaureat,după caz – original;
 •  Foaie matricolă pentru clasele IX-XII / XIII, după caz – original;
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului ( din care să rezulte că esteclinic sănătos și apt pentru școala postliceală „) – original;
 • Certificat de naștere – copie;
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie;
 • Carte de identitate – copie;

*Copiile după actele necesare prezentate mai sus NU este necesar să fie legalizate !

Locație:

 • Înscrierile se fac la sediul școlii din Craiova, str. Electroputere, nr. 2 ( incinta Liceului Tehnologic UCECOM Craiova, corp C ) – Secretariat.

 Orar înscrieri:

 • De luni până vineri, în intervalul 11:00-16:00.

Informații:

 TAXE, TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

 Taxa unică de înscriere ( procesare și operare dosar ) = 100 lei.

 Taxa de şcolarizare este în cuantum de 3000 lei / an şcolar şi nu va fi modificată pe toată durata celor 3 ani de şcolarizare a elevului, beneficiar direct al educaţiei.

Elevul va achita taxa de şcolarizare integral sau în 4 (patru) rate, astfel:

a) integral, înainte de începerea anului şcolar sau cel mai târziu în prima zi a acestuia, caz în care elevul   beneficiază de o reducere de 5 % a taxei de şcolarizare,

 sau

 b) în 4 rate, după cum urmează:

 • rata 1, în sumă de 1.000 lei, se plăteşte până în prima zi a anului şcolar, odată cu depunerea cererii de înscriere;
 • rata 2, în sumă de 800 lei, se plăteşte până la data de 30 octombrie a anului şcolar;
 • rata 3, în sumă de 600 lei, se plăteşte până la data de 28 februarie a anului şcolar;
 • rata 4, în sumă de 600 lei, se plăteşte până la data de 30 aprilie a anului şcolar.

 Admitere:

 • Admitere pe bază de dosar, în limita locurilor disponibile.

Certificare:

 • Susținerea examenului de absolvire la finele celor trei ani de studiu;
 • Diplomele de absolvire sunt eliberate de Ministerul Educației Naționale;
 • În urma susținerii și promovării examenului de certificare absolvenții primesc Certificat de calificare profesională nivel 5 și Suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.
 • Diplomele de absolvire sunt recunoscute internațional !

Facilități:

 • Taxa școlară achitabilă în 4 rate;
 • Înscriere online;
 • Taxa școlară Nu se modifică pe toată durata celor trei ani de studiu !

Avantaje:

 • Stagiul clinic (practica) în spitale/farmacii și alte unități de profil se desfășoară sub coordonarea și îndrumarea asistentului profesor;
 • Diplomele de absolvire sunt recunoscute în România și în Uniunea Europeană ;
 • Se  asigură locuri de muncă în străinătate (Marea Britanie și Norvegia) !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *