Misiunea, Viziunea

Misiunea Şcolii Postliceale de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova este de a desfăşura activităţi de învăţământ preuniversitar particular care să ofere educaţie la standarde de calitate generate de integrarea europeană a României, în scopul dobândirii de cunoştinţe, formării de deprinderi şi dezvoltării de aptitudini semnificative din perspectiva personală, civică, socială şi/sau ocupaţională, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, capabile să se integreze pe piaţa muncii, în conformitate cu nevoile de educaţie identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii locale prin Planul Regional pentru Acţiune în Învăţământ (PRAI), Planul Local pentru Acţiune în Învăţământ (PLAI) şi Planul de Acţiune al Şcolii (PAS).

Viziunea Şcolii Postliceale de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova este de a forma profesional elevii pentru realizarea obiectivelor de creştere economică inteligentă şi favorabilă incluziunii pentru Europa 2020 (Strategia Uniunii Europene pe următorii zece ani în domeniul sănătăţii), punând accentul pe însuşirea unor competenţe de înaltă calitate, prin aplicarea celor mai moderne metode de predare-învăţare-evaluare, care să le permită acestora inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, înţelegerea principiilor democraţiei şi pregătirea pentru schimbările macro-economice şi sociale, pe plan intern şi internaţional.