Oferta educațională 2020-2021

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth’’
Craiova

Craiova, str. Electroputere, nr. 2, Cod postal 200568, Județul Dolj, Romania
Tel./Fax +40-351.805.872 ; +40-762.641.123
E-mail: mari_help@yahoo.com;  school_queen_elizabeth@yahoo.com
Website: www.postlicealasanitara.com

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Tipul şcolii :  Şcoală Postliceală Sanitară Particulară,

Nivel de învăţământ / nivel de calificare: Nivel 5, postliceal,

Forma de învăţământ : cu frecventa (zi),

Durata studiilor :      3 ani,

Domeniul : ”Sănătate şi asistenţă pedagogică”,

Calificare profesionala:

”Asistent medical generalist”      = trei clase (90 locuri),


Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova este o unitate şcolară pentru învăţământ postliceal, finanţată din resurse proprii, care adoptă sistemul tradiţional de învăţământ, forma de zi.

Predarea se face în limba română.

Limbi străine studiate în Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova: engleza şi (opțional) norvegiana.

Opţionale : psihologie clinică, psihoterapie integrativă.

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova va forma asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie  responsabili, capabili să ofere serviciile medicale de calitate, care să răspundă problemelor reale şi / sau potenţiale de sănătate ale indivizilor sau comunităţii.

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova oferă elevilor un învăţământ :

  • retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, tehnologii didactice audiovizuale moderne, practici innovative din domeniul sănătăţii);
  • adaptat nevoilor de calificare, mobilitate şi flexibilitate;
  • bazat pe un management profesional .
  • elevii vor beneficia de o pregătire profesională la standardele educaţionale din ţările europene cu tradiţie în domeniu, asigurată de cadre didactice din România, cu un înalt nivel de pregătire profesională, cât şi prin  traineri în domeniuL de specialitate din Marea Britanie și Norvegia, conform Contractului de Consultanţă şi Marketing încheiat cu WORK EXPERIENCE Ltd., U.K. și Contractului de parteneriat încheiat cu FOCUS CARE AS din Norvegia;
  • elevii vor avea posibilitatea de a efectua activităţii de învăţământ clinic în unităţi sanitare de specialitate din ţară, precum şi străinatate, în Marea Britanie, Norvegia, Spania, Portugalia şi Italia, conform Contractelor încheiate și/sau a Proiectelor Europene Erasmus+, aprobate.
  • elevii cu un nivel ridicat de pregătire profesională au posibilitatea unui plasament de muncă în ţară, în baza contractelor de parteneriat încheiate cu unităţi de specialitate, cât şi în Marea Britanie și Norvegia, conform contractelor de parteneriat.

Toţi elevii Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova devin competitivi deoarece aceasta va asigura:

  • formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente în vederea adaptării la schimbările rapide din domeniul sanitar;
  • formarea atitudinilor moral-civice conforme cu aşteptările angajatorilor;
  • şanse egale la instruire, educaţie şi formare profesională.

  

Manager
   Prof. Maricica Giubelan-Fotescu