Taxe si acte pentru inscriere

Condiții înscriere:

  • Înscrieri pentru absolvenții de liceu, CU sau FĂRĂ diploma de bacalaureat / fără limită de vârstă. Contractul educational poate fi vizualizat aici.

Acte necesare înscriere:

 •  Fișa de înscriere (se obține de la sediul școlii – Secretariat, în momentul înscrierii și se completează pe loc);
 •  Diploma bacalaureat sau Certificat de absolvire a 12 clase pentru absolvenții de liceu Fără diploma de bacalaureat,după caz – original;
 •  Foaie matricolă pentru clasele IX-XII / XIII, după caz – original;
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului ( din care să rezulte că esteclinic sănătos și apt pentru școala postliceală „) – original;
 • Certificat de naștere – copie;
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie;
 • Carte de identitate – copie;

*Copiile după actele necesare prezentate mai sus NU este necesar să fie legalizate !

 TAXE, TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

 Taxa unică de înscriere ( procesare și operare dosar ) = 100 lei.

 Taxa de şcolarizare este în cuantum de 3000 lei / an şcolar şi nu va fi modificată pe toată durata celor 3 ani de şcolarizare a elevului, beneficiar direct al educaţiei.

Elevul va achita taxa de şcolarizare:

 1. integral înainte de începerea anului şcolar sau cel mai târziu în prima zi a acestuia, caz în care elevul
          beneficiază de o reducere de 5 % a taxei de şcolari sau
 2. în 4 (patru) rate, astfel:
 • rata 1, în sumă de 1.000 lei, se plăteşte până în prima zi a anului şcolar, odată cu depunerea cererii de înscriere;
 • rata 2, în sumă de 800 lei, se plăteşte până la data de 30 octombrie a anului şcolar;
 • rata 3, în sumă de 600 lei, se plăteşte până la data de 28 februarie a anului şcolar;
 • rata 4, în sumă de 600 lei, se plăteşte până la data de 30 aprilie a anului şcolar.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *